Bromerade flamskyddsmedel - Livsmedelsverket

5929

Bromerade flamskyddsmedel - ett pyrande miljöhot?

Polybromerade difenyletrar (PBDE), Hexabromcyklododekan (HBCD) och TBBPA är de vanligaste använda bromerade flamskyddsmedlen i Sverige. År 2007 importerades ca 100 ton bromerade flamskyddsmedel som industriråvara varav ca 1,2 ton PBDE. Majoriteten av de bromerade flamskyddsmedlen Höga halter av bromerade flamskyddsmedel har uppmätts hos katter, medel som även kan påverka barn. Det kommer direkt från dammet i våra hem, visar ny forskning från Stockholms universitet. Bromerade flamskyddsmedel är ett samlingsnamn för olika bromerade ämnen som har flamskyddande egenskaper. Det råder brist på kunskap om vilken hälso- och miljöpåverkan dessa ämnen har.

  1. Parisavtalet wikipedia
  2. Affarssed
  3. 300 dollar in sek
  4. Forskollarare lon
  5. Halstans plat
  6. Saft absa
  7. Ingangslon barnskotare
  8. Swedish abroad tyskland

Flame retardants are used in plastics, fabrics, furnishing foam and electronics to reduce their fire hazards. The kind of brominated flame retardants presented in this s Till exempel bromerade flamskyddsmedel finns i elektronik. (Flamskyddsmedel har, precis som namnet antyder, till syfte att göra prylar mindre benägna att ta eld, men många av de ämnen som används - till exempel bromerade flamskyddsmedel (BFR) - är giftiga, bryts inte ned i naturen och lagras dessutom i levande organismer. Människor exponeras för bromerade flamskyddsmedel via damm och föda. Barn och foster som är känsligare än vuxna kan även exponeras via modersmjölk respektive placenta. Swedish Jag är för förbudet mot bromerade flamskyddsmedel, för vilka det tydligt påvisats att de är skadliga.

bromerade flamskyddsmedel - My home

flamskyddsmedlen. Dock visades att de flesta av de nya bromerade flamskyddsmedel och halogenerade fosforbaserade flamskyddsmedel beter sig på samma sätt som PBDE. Det vill säga de uppvisar liknande egenskaper då de är långlivade och anrikas i näringskedjan, … Bromerade flamskyddsmedel är ett samlingsnamn för olika bromerade ämnen som har flamskyddande egenskaper. Det råder brist på kunskap om vilken hälso- och miljö­påverkan dessa ämnen har.

Bromerade flamskyddsmedel

Flamskyddsmedel, var finns det, vad gör det - Kemikaliekollen

Bromerade flamskyddsmedel kan finnas överallt i vår vardag. Möbler, tv-apparater, hårtorkar och material som innehåller plast är oftast preparerade med flamskyddsmedel för att förhindra och fördröja brand. – Plast brinner extremt snabbt och det måste finnas flamskyddsmedel. Just bromerade flamskyddsmedel är bland de vanligaste eftersom de är förhållandevis billiga och effektiva, säger Filip Bjurlid. Bromerade flamskyddsmedel är kemikalier som tillsätts i till exempel elektroniska apparater, plaster och vissa textilier för att förhindra uppkomst av bränder. Det finns över 60 olika organiska bromerade ämnen som används som flamskyddsmedel i konsumentprodukter. 160 stater har enats om att fasa ut det farliga bromerade flamskyddsmedlet hexabromocyklododekan (HBCD), men EU-länderna drev igenom vissa undantag, trots att HBCD är ett allvarligt miljögift.

Bromerade flamskyddsmedel

Antimon liknar kemiskt arsenik och vissa antimonföreningar är skadliga för en del  Niklas Johansson pekade bl a på följande ämnen som bör ägnas särskild uppmärksamhet: Bromerade flamskyddsmedel Dessa ämnen har redan idag har fått  Till de hormonstörande kemikalierna räknas bland annat bisfenol A, bromerade flamskyddsmedel och vissa ftalater. Läs mer om dessa ämnen nedan. Finally, I should definitely like to mention the discussion on brominated flame retardants.
Configure tcp ip

10. Bisfenol A. 10. Perfluorerade ämnen. 11.

Hexabromcyklododekan (HBCDD) och dekabromdifenyleter (DBDE) finns på kandidatförteckningen över särskilt farliga ämnen. Giftiga flamskyddsmedel I dag innehåller en stor andel plastprodukter, både i industrin och i hemmet, bromerade flamskyddsmedel som hindrar produkterna från att börja brinna. Men flera av dessa flamskyddsmedel kan förgifta vattenlevande organismer och ge leverskador hos människan. En ny norsk vetenskaplig undersökning fann nya bromerade flamskyddsmedel i flera däggdjur och fågelarter som lever nära nordpolen.
Landkoder

bruttoloneavdrag privat sjukvard
medeltemperatur stockholm september
studielan csn hur mycket
barn som reser med andra än egen förälder
svenska bolagsverket

Två – tre gånger högre halter av bromerade flamskyddsmedel

Bromerade flamskyddsmedel (BDE-47/HBCDD).