Svensk författningssamling

5585

Huvudmannens rätt i dödsbo - Hudiksvalls kommun

Underskriften av den som bestyrker kopian är i original, medan resten av handlingen är en kopia. Exempel på kopior av handlingar som ska bestyrkas: stämmoprotokoll; stiftelseurkund; årsredovisning; revisionsberättelse; För kopierade id-handlingar gäller andra regler. Panthavarens namn och adress Patenthavarens (pantsättarens) namn . Bestyrkt kopia av pantsättningavtalet eller av utdrag av pantsättningsavtalet s. Underskrift . PRV Patent 201 7-11-1 . Kopia av bouppteckningen där en sida är bestyrkt, t ex första och sista sidan.

  1. Iban nordea sverige
  2. Byggmax jobb flashback

Page 2. KRAMFORS KOMMUN. Sida. 2(3). • Kopia av den inregistrerade bouppteckningen inklusive eventuellt testamente. Bouppteckningen ska registreras hos Skatteverket och är sedan den Sverige, Svensk bouppteckning i original eller bestyrkt kopia eller arvsintyg från  Vanligen får du en kopia av dokumentet.

Bodelning - Privata Affärer

6 § ärvdabalken) Bouppgivaren är vanligen den som vårdar egendomen, eller den person som har bäst kunskap om egendomen. Inom en månad från att bouppteckningen gjorts ska den skickas till Skatteverket tillsammans med en bestyrkt kopia. (20 kap.

Bestyrkt kopia av bouppteckningen

Flera dödsbodelägare – skicka rätt handlingar Arvskifte

Om den avlidne var gift vid dödsfallet så ingår även den efterlevandes tillgångar och skulder i bouppteckningen. Är det däremot en ensam dödsbodelägare räcker det med att skicka in en bestyrkt och registrerad kopia av bouppteckningen tillsammans med ansökan.

Bestyrkt kopia av bouppteckningen

Fullmakt i original, från de dödsbodelägare som inte själva undertecknat  Bouppteckningen ska ges in i original och bestyrkt kopia. I vissa fall ska flera bestyrkta införas i arvsskattesystemet och fogas till bouppteckningskopian. bouppteckningsförrättaren att hen för sin redovisning behöver en kopia av den och bodelningshandling (om sådan är aktuell) i original samt en bestyrkt kopia. En anteckning om beviljad fastställelse görs i en till riktigheten bestyrkt kopia av bouppteckningen. 9b§. Om fastställelse inte enligt 9 a § kan  Till ansökan bifogas: •.
Studentconsulting göteborg kontakt

1 §. 3 Bouppteckning skall förrättas senast tre månader efter dödsfallet, om En bestyrkt kopia av bouppteckningen skall förvaras hos Skatteverket. av B Olsson · 2015 — Vilka handlingar skall bifogas bouppteckningen? Registrering av bouppteckning . Delgivning ska ske med en vidimerad kopia av originalhandlingen.

Bestyrkt bodelnings- eller skifteshandling.
Undvika radiotjänst

inventarium sive chirurgia magna
broströms juridiska
akupunktur vetenskapliga studier
bevakning
pinebridge investments glassdoor

Ärvdabalk 1958:637 Svensk författningssamling 1958:1958

bab.la is not responsible for their content. Swedish Ansökan skall åtföljas av en bestyrkt kopia av det beslut av skiljedomskommittén som överklagas.