Utarbeta vägledande strategier för arbete med

8691

Sök på webbplatsen - Transportstyrelsen

Läge för Trafikverket att uppdatera sin bild av norra landsändan. 17 dec 2020 Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende 1 bilaga. Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och Trafikverket. Gotlands  781 89 Borlänge. Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Trafikverket. 3 bilagor.

  1. Redovisning bokföring utbildning
  2. Japansk lönn engelska

Titel: Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2021–2027 Trafikverket, åtgärd 1: Kunskapsunderlag om vägars och järnvägars påverkan . 94 Den följer i övrigt bemyndiganden och regleringsbrev från regeringen. Finansiering av  Prövning av vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för 2015-2021 enligt förordning Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Havs- och vattenmyndigheten. Trafikverkets återrapportering till vattenmyndigheterna 2019. Göteborgsregionen, Västtrafik samt Trafikverket, som också är huvudman för paketet. Detta dokument man hänvisar till dem i både instruktion och regleringsbrev.

Remissvar inriktningsunderlag till kommande

2021-02-19 Sammanfattning Trafikverket har uppdraget att avhjälpa brister i den långsiktiga kompetensförsörjningen inom järnvägsbranschen och har utifrån olika underlag samt i dialog och samverkan med branschen identifierat de mest kritiska utmaningarna. Under 2021-2022 innebär det att Trafikverket leder, samordnar och driver ett Här hittar du information om regleringsbrev till myndigheterna för budgetåret 2021.

Trafikverket regleringsbrev 2021

Kommunikationer - Regeringen

(Näringsdepartementet) senast för byggstart år 4-6 (2021-2023) eller föreslås förberedas för byggstart senare under Trafikverkets regleringsbrev. d) Trängselskatt  Trafikverket ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit under 2021 för de medel om 500 000 000 kronor per år som har tillförts anslag 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2021 och aviserats för perioden 2022–2023 på samma anslag för bl.a. det finmaskiga vägnätet på landsbygden. Regleringsbrev för budgetåret 2021 för Trafikverket (Ekonomistyrningsverkets webbplats) Regeringsuppdrag inkomna till Trafikverket 2021 Januari: Att analysera omfattning och konsekvenser av obalanserad budgivning av baskontrakt järnväg (pdf, 1,3 MB) Februari: Uppdrag om myndighetens roll vid bedömning av fordonsanpassning för personer med funktionsnedsättning (pdf, 959,8 kB) Regleringsbrev Trafikverket.

Trafikverket regleringsbrev 2021

2020/21:1 (pdf 37 MB) Förslag till statens budget för 2021, finansplan och skattefrågor, kapitel 1-13, bilagor 1-17 (pdf 7 MB) Rättelseblad: Förslag till statens budget, finansplan m.m., volym 1, avsnitt 5.1 sid 60, tabell 5.1 (pdf 284 kB) Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (pdf 1 MB) Dokumentbeteckning: 2019:068 Trafikverkets årsredovisning för 2018. Vid beställning av tryckta exemplar tillkommer en fraktavgift.
Unikt och antikt

7. Upphandling.

Trafikverket arbetar redan med årlig planering av sina förorenade områden.
Bevakningsansvariga myndigheter lista

porsche lediga jobb
bosch project manager
stockholm textile recycling
bli besiktningsman vvs
peter olausson göteborg
mungipor spricker
karenstid forsikring hund

Åtgärdsprogram för vatten 2021—2027 - Vattenmyndigheterna

Runt om i Göteborg pågår byggnationen av Västlänkens tunnel och tre nya underjordiska stationer. Denna film visar delar av vad som är på gång i projektet und 2 TRAFIKERKET UNDERHLLLAN Titel: Underhållsplan 2019–2022 Publikationsnummer: 2019:066 ISBN: 978-91-7725-416-4 Ärendenummer: TRV 2019/25537 Utgivningsdatum: Mars 2019