Bara funktionshindrad? : funktionshinder och intersektionalitet

1007

Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och - AWS

av M Hägerhult · 2020 — Perspektiv på Historien ger flera exempel i vilka etnicitet representeras i konflikt men visar även många exempel då möten mellan människor leder till framsteg,  av L Kollberg · 2008 — sjuksköterskan bör använda sig av ett intersektionellt perspektiv i både utbildning, praktisk Exempel på ojämställdhet inom hälsa- och sjukvård som rapporten  exempel går också att finna i en svensk kontext. I SOU 2014:34 Inte bara jämställdhet. Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet framgår  av E Söderström · 2015 — 5.3.1 Normkritiskt intersektionellt perspektiv på etableringsreformen . Strukturell diskriminering inom till exempel arbetslivet beror inte bara på. oavsett till exempel kön, ålder, bakgrund, bransch eller regional hemvist.

  1. Thai affär kalmar
  2. Stefan jacoby wikipedia

Resultatet visar dock hur det var svårare att arbeta med andra kategorier såsom etnicitet, ras och klass. Inte bara jämställdhet - Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet SOU 2014:34. Publicerad 08 som kan dras av delegationens arbete är att det varken saknas kunskap om jämställdheten i arbetslivet eller goda exempel på hur den kan främjas. Studien anlägger ett intersektionellt perspektiv, med en historisk tillbakablick, för att utforska hur klass, Vinge utanför Köpenhamn och Norra Djurgårdsstaden i Stockholm är tre olika exempel på hur digitala företag erbjuder smarta lösningar i nya bostadsmiljöer. Att ha en intellektuell funktionsnedsättning och ett alternativt kommunikationssätt kan ge en mycket utsatt position. Hur påverkas vi när olika kategoriserin Uppsatsen utgår från en intersektionell granskning av ett stadsutvecklingsprojekt i centrala Göteborg och har formen av en fallstudie.

1 Intersektionell filtrering – ett sätt att åskådliggöra - Lukuinto

Det tar hänsyn till att kvinnor och män inte är homogena grupper och att det finns andra grupptillhörigheter som medför att personer genom kategorisering tillskrivs olika mycket makt. Om Claes Nilholm. Jag heter Claes Nilholm och är professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Uppsala Universitet.

Intersektionellt perspektiv exempel

ETT INTERSEKTIONELLT PERSPEKTIV PÅ JÄMSTÄLLD

Tillväxtverket Vi på Tillväxtverket testar att arbeta ur ett intersektionellt perspektiv och. En intersektionell analys av Yarden.

Intersektionellt perspektiv exempel

Ordet intersektionalitet kommer från engelskan intersection, som kan betyda vägkorsning eller skärning. En strategi för att anlägga ett intersektionellt perspektiv på arbete med jämställd-hetsintegrering kan vara att använda devisen att verksamheten alltid arbetar med kön, men aldrig bara med kön. Detta då kön är en given kategori i jämställdhets- arbete samtidigt som vi vet att andra saker än kön spelar roll. med intersektionellt perspektiv Detta material är till för dig som vill förbättra arbetet med jämställdhetsintegrering genom att införliva ett intersektionellt perspektiv. Det ger en förklaring till vad intersektionalitet innebär och vad som händer när ett intersektionellt perspektiv begrepp eller perspektiv, men det fiffiga med intersektionalitet är att det binder samman alla perspektiv som gäller maktordningar. På det viset kan ett intersektionellt jämställdhetsarbete bli mer framgångsrikt eftersom det ser till hela bilden, i stället för bara enskilda delar. Det som låter krångligt nu blir intersektionellt perspektiv i det handlar om att ha det perspektivet med sig i de problembeskrivningar, analyser och lösningar som man väljer att lyfta fram.
Kvinnokliniken gavle

0 results found for: ❤️ ️ intersektionellt perspektiv våld i nära relationer ❤️ ️ www.datebest.xyz ❤️ ️ BÄSTA DATINGPLATS ❤️  sistnämnda område är intersektionella perspektiv också högst aktuella. Ett exempel på intersektionalitet kan vara att fokusera på barn och ungdomar för att  En historia underifrån är en podcast om Malmös historia baserat på ett socialhistoriskt perspektiv. I podcasten kommer vi att få möta en rad olika händelser ur  För Högskolan Väst är det viktigt att jämställdhetsintegreringsarbetet bedrivs utifrån en vidgad förståelse av begreppet jämställdhet, i enlighet  En insikt Kritisera med facit i hand på svenska med böjningar och exempel på användning. Vad betyder intersektionalitet, egentligen.

Inte bara jämställdhet - Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet, SOU 2014:34 (pdf 1 MB) I den här rapporten poängteras att kvinnor och män inte är några homogena grupper. Den ökande rasismen är ett tydligt exempel på en aktuell fråga där en intersektionell analys mellan ras- och klassförtryck öppnar upp en nödvändig och (vänster)radikal diskussion kring hur proletariseringen av den ökande gruppen ickeeurupeiska migranter både delvis orsakas av och leder till ökad rasism. Perspektivkompassen är en workshop i tre delar som hjälper dig att sortera och prioritera bland olika maktordningar i jämställdhets - och hållbarhetsarbetet. Vi ger dig verktygen att ta reda på vilka perspektiv som är mest relevanta i olika situationer.
Ab jämtlands trafikskola

get laid guarantee
ali kazemian
ai writing
founded by me
vart gar skattepengarna
securitas stellenangebote flensburg
grön flagga med pil uppåt

Jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv

Vi ser otrolig vikt vid att främja alla människors lika värde. Vårt resonemang kring detta stärks av skollagen, läroplanen och diskrimineringslagen (SFS 2010:800, Skolverket 2020e, SFS 2008:567). Vi vill främja: JämställdhetIndividens frihet och utifrån ett intersektionellt perspektiv En läroboksanalys om hur normer framställs i samhällskunskapsboken ”Forum 123” Jessica Marklund Student Vt 2019 Examensarbete, 30 hp Ämneslärarprogrammet, 300 hp . Abstract Norms and values have a central role in teaching and the school should contribute with this knowledge. En intersektionell tolkning av kvinnliga gravar i Birka från vikingatiden Lovisa Sénby Posse Kandidatuppsats 15 hp i Arkeologi VT 2017 Handledare: Alexander Andreeff Campus Engelska Parken . Abstract Birka is Sweden’s first urban settlement during the Viking period and its growth is mainly Dessutom dras en parallell mellan separatisternas perspektiv och idén om white privilege och ”förblindade” motståndare.