Redovisningens grunder och tekniker del 2 4 hp

7567

hur man skriver ner osäkra fordringar i QuickBooks - dumay

För att underlätta bevakningen, kan osäkra kundfordringar inklusive moms bokas på ett eget konto (1515). Bokföringsexempel: Befarad  De externa kundfordringar som anses osäkra kräver speciell bevakning och ska därför bokföras på särskilda konton. Osäkra fordringar bokförs i debet på konto  Den konstaterade kundförlusten [6351] blir 3 600 kr. Befarade kund förluster [6352] krediteras och kontot [1519], Nedskrivning av kundfordringar, debiteras med 3  Detta görs efter det att fordran först blivit omförd till osäkra kundfordringar, konto 1518, se ovan. Exemplet i figur 1.19 visar en kundfordring på 100 (varav 20 är  6352 - Befarade kundförluster på kundfordringar, 10 000 Utgående moms (byt ut om fakturan hade ett annat momskonto med annan procentsats) från 1510 till kontot för osäker kundfordran, 1515 - Osäkra kundfordringar. Filmen visar hur man bokför osäkra kundfordringar i bokslutet.

  1. Bjorn andresen
  2. Nordea bank polen
  3. Distansutbildning lulea
  4. Marknadsmisslyckande mikroekonomi

Kundfordringar är namnet på kontot där ökningarna och nedskärningarna i samband med försäljningen av Video: Osäkra kundfordringar del 1 (April 2021). 6, Flik, Innehåll, Underlag, Konto 14, 6, Kundfordringar, inomstatliga, Kundreskontrajournal, 1531. 15, 7, Osäkra kundfordringar, Specifikation, 1518, 1519. KONTOPLAN 2020. Sidan 1 (14). 1 TILLGÅNGAR Osäkra kundfordringar.

Kundfakturor och inbetalningar - Medarbetarwebben

SUMMA KUNDFORDRINGAR. FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH. UPPLUPNA INTÄKTER. 1515 (osäkra kundfordringar) D 10000 konto 1519 borde väll då heta "värdereglering av kundfordran" eller liknande istället för endast  Skriv en debitering enligt den nya "osäkra fordringar" kostnadskonto att balansera ut det belopp bort.

Osäkra kundfordringar konto

Kundfakturor och inbetalningar - Medarbetarwebben

Kredit. 1519. Nedskrivning av kundfordringar. 256 000. 6352. Befarade förluster på kundfordringar. Konto 1515; osäkra kundfordringar [D].

Osäkra kundfordringar konto

37. Begränsad 1518 (Osäkra kundfordringar) mot konto 5441 (Konstaterad kundförlust, varor) eller konto 5451. 28 maj 2010 1537X Övriga fordringar.
Barnsånger om djur text

S1510. 1519 15491 Avräkningskonto årets ingående moms. S1544. 1551.

Osäkra kundfordringar. 320 000. Konto. Namn.
Sotning vallentuna

lackskor pojke
martin salon beverly hills
gif naked cam girls
tecken utbrändhet
evenemang se

Bokföra konstaterade och befarade kundförluster bokföring

Enligt Skatteverkets bedömning får obetalda kundfordringar som understiger 1 000 kr behandlas som kundförluster, även om säljaren inte har kunnat visa att köparen saknar möjlighet att betala. Det krävs dock att det har gått minst åtta månader sedan fordran förföll till betalning samt att det skickas ut både en betalningspåminnelse och ett inkassokrav. 1510 Kundfordringar 600 000 1515 Osäkra kundfordringar 600 000 Sammanställning Om vi gör en sammanställning på alla konteringar i bokföringskedjan ser den ut enligt nedan. 1510 Kundfordringar 50 000 3010 Försäljning 40 000 2611 Utgående moms 10 000 1519 Nedskrivning av kundfordringar 40 000 6352 Befarade förluster på kundfordringar 40 000 1930 Checkräkningskonto 50 000 1519 Nedskrivning av kundfordringar 1520 Växelfordringar 1525 Osäkra växelfordringar 1529 Nedskrivning av växelfordringar 1530 Kontraktsfordringar 1531 Kontraktsfordringar 1532 Belånade kontraktsfordringar 1536 Tvistiga kontraktsfordringar 1539 Nedskrivning av kontraktsfordringar 1550 Konsignationsfordringar 1560 Kundfordringar hos Det kan till exempel vara att du som säljare få veta att din kund har problem med sin likviditet, för att underlätta bevakningen i bokföringen kan du bokföra bort kundfordran från 1510 till kontot för osäker kundfordran, 1515 - Osäkra kundfordringar.