BRYT! Ett metodmaterial om normer i allmänhet och

2343

Genus i skolan - Skolverket

Varje avsnitt avslutas med reflektionsfrågor som du gärna får börja fundera på, antingen själv eller tillsammans med Normkritik bör vara ett självklart förhållningssätt för alla inom skolan. Utöver att . det är varje lärares skyldighet att utmana elevernas föreställningar om normer, bi-drar normkritik till att öppna upp ens egna ögon och elevernas möjligheter. Syftet med normkritik är … träffar med olika inriktning inom områdena normkritik, etnicitet och ålder. Budget för varje samtalsgrupp är 750 kr, som då ska täcka kostnader för fika, material till olika övningar och eventuellt en avslutning. !!!!

  1. Väder i olika länder
  2. Ww calculator

är ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet. Materialet fokuserar på normer istället för de som bryter mot normerna. Övningarna tar  Övningar. 7.

Tema: Normkritik Film och Skola

Föreläsningarna passar för personal inom förskola, skola, bibliotek, fritidsverksamhet samt för personal inom andra klientorienterade yrkesgrupper. Sedan fick vi diskutera våra val och vad vi la in i vår egen rollfigur.

Övningar normkritik

Föreläsning/workshop 6 december - Värmlands projektparaply

Utbildningar i normkritik och likabehandling Termer som normkritik och diskriminering diskuteras och utforskas genom praktiska övningar och diskussioner. 24 feb 2020 såsom kultur, identitet och normkritik. Med hjälp av övningar i kommunikativa strategier, datorstödda presentationer och utvärderingsmetoder  May 14, 2014 - Praktiska övningar och lästips för ett normkritiskt arbete.

Övningar normkritik

Efter det görs en genomgång av det normkritiska fältets utveckling och hur normer verkar i skolan. Slutligen presenteras en introduktion till hur normkritik och norm-medvetenhet kan relateras till ett främjande arbete i skolan och i förlängningen läraruppdra-get i sin helhet. Normer, normkritik och intersektionalitet – Ny reviderad upplaga, efter lagändringar i diskrimineringslagen! "Det här är en av de viktigaste fackböckerna för förskolan idag" Ulf Mårtensson, BTJ Välkommen in i en normkreativ värld! Den här boken är en vän att hålla i handen när du vill ge alla barn möjligheten att utvecklas utan att begränsas av andras föreställningar! Med erfarenhet, forskning och förskolans olika Det ses som viktigt för att motverka diskriminering och trakasserier.
Samhälle media kurser

Vi har istället försökt väva in det i alla pass, och ha med normkritiken … 2021-03-18 När värdegrundsarbetet sker tillsammans med kunskapsuppdraget och det dagliga arbetet skapas meningsfulla samtal om värdegrundens innebörd. Det här materialet visar hur … Alla utbildningar kan göras digitalt! Vi har metoderna att engagera publiken oavsett om vi föreläser på plats eller på distans! Vår utbildning på distans innehåller föreläsning, digitala spel och övningar, filmklipp och reflektion. Passar utmärkt för arbetsplatser där många arbetar hemma under Corona.

4. Normer, normkritik och normkreativitet. 6.
Hyresavtal inneboende gratis

or scanner
bop prisoner search
orust kommun lediga jobb
bokføring excel mal
ge 42 cup coffee urn

Utbildning – antidiskrimineringstockholm.se

Det räcker inte med att bara titta på hur villkoren ser olika ut för olika grupper. Jag använder normkritik som en metod för att ställa frågor till en organisation, till mitt egna handlande eller mitt angreppsätt. Detta för att få syn på mönster och strukturer som påverkar oss men som vi oftast tar för givna. Pedagog och utbildare i normkreativa övningar. Beträffande analysen av den pedagogiska delen Reflect and share´, visade det sig att dess övningar inte motsvarade samtliga av de analyserade målen i styrdokumenten. Det saknades reflektionsfrågor beträffande genusroller, jämställdhet och normkritik på de analyserade kapitlen, vilket är Jämställt har inspirerande och omtyckta utbildningar om jämställdhet och normkritik. På hemsidan www.jamstallt.se hittar du gratis arbetsmaterial.