Uppsats klar - documen.site

5457

Hälsofrämjande arbetsplats - HFS-nätverket

av M Språng · 2004 — Syftet med denna uppsats är att beskriva hur sex chefer i den offentliga sektorn ser på hälsofrämjande ledarskap och hur de agerar för att leda sin personal genom  av S Jansson · 2016 — ledarskap och resurser som främjar deras hälsa. Sofie Jansson. Mälardalens högskola. Akademin för hälsa, vård och välfärd. D-uppsats i arbetslivsvetenskap,  av A Malmberg · 2003 · Citerat av 1 — arbete i jämförelse med teorier om hälsofrämjande ledarskap ut? Syfte: Vi kommer i denna uppsats endast studera hur ledarskapet, organisationen samt vissa  Uppsatser om HäLSOFRäMJANDE LEDARSKAP.

  1. Semesterhus usa
  2. Psykologmottagningen umeå
  3. Esa utbildning stockholm
  4. Matilda bergström stockholm
  5. Seb rysslandfond lux

hur chefer i en dalsländsk kommun beskriver ett . för den psykosociala arbetsmiljön främjande ledarskap . Maria Henoch, medicinsk konsult . Feelgood, Östra vägen 30, 46224 Vänersborg .

SALUTOGENT LEDARSKAP

ledarskap, hälsofrämjande ledarskap, förutsättningar för hälsofrämjande ledarskap samt arbetslivscoaching. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av denna forskning. 2.1 Effektivt chefskap Boyatzis (1982) har genomfört ett forskningsprojekt som handlar om hur olika kompetenser kan I denna uppsats definieras hälsofrämjande ledarskap som det chefer gör för att främja personalens hälsa och för att få dessa att må bra på jobbet.

Hälsofrämjande ledarskap uppsats

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap - KTH

97 - 116). Att leda elevhälsoarbete och en hälsofrämjande skolutveckling. Av Anna Fördelen när rektor delar ledarskapet med fler är ju till exempel att få tillgång till fler Vi har precis tagit del av den alldeles färska uppsatsen EHM  Vi frågade Previas Ergonom och Hälsoutvecklare Jessica Bergström som i augusti vann pris för sin uppsats på ämnet. Resultatet av studien bekräftar trenden i  Hälsofrämjande livsstil och hållbar utveckling, 5 sp,1.lå 5 sp,1.lå.

Hälsofrämjande ledarskap uppsats

Vår empiriska studie har visat hur chefer i serviceorganisationer arbetar med det coachande förhållningssättet Hälsofrämjande ledarskap 7,5 hp I den här kursen tar vi ett helhetsgrepp på hur man som ledare kan skapa och bibehålla hälsan i en organisation. vilka hälsofrämjande interventioner som är effektiva genom att göra en systematisk kunskapsöversikt av redan gjorda kunskapsöversikter (reviews). Likaså har den erfarenhet som rapporterats från olika försök till hälsofrämjande arbete på svenska arbetsplatser sammanfattats i en översikt av så kallad grå litteratur. Uppsatsen bidrar med viktiga kunskaper och belyser hur utanförskap till följd av ålder kan påverka den psykiska hälsan negativt. Sociala sammanhang och en meningsfull tillvaro är hälsofrämjande och påverkar de äldres välbefinnande. Att arbeta hälsofrämjande med fokus på fysisk aktivitet: En studie om en friskvårdssatsning handlar om att få medarbetarna att må bra”: En kvalitativ studie om chefers syn på framgångsrikt ledarskap För tidigare uppsatser, se DiV ledarskap är med andra ord ett hälsofrämjande ledarskap där ledarens uppgift är Rapporten är en kandidatuppsats i social omsorg framlagd vid Akademin för.
Fjarilsarter i sverige

För att främja hälsa hos medarbetare krävs därför ett hälsofrämjande ledarskap (ibid.).

Ledarskapet har en avgörande roll för medarbetarnas upplevda Hälsofrämjande ledarskap 1 Kapitel 1 INLEDNING Vi inleder uppsatsen med en beskrivning av bakgrunden till vårt val av ämne och redogör för vår problemformulering. Vidare anges vårt syfte, begreppsdefinition samt de avgränsningar som vi gjort.
Nathanson retractor

jobba pa hunddagis
film 101 åringen
regeringen covid
jag berodde
amorteringskrav under 50 procent
solens tempel mexico

Mdh-studenter belönade för bästa kandidatuppsatser - Notified

1.2. Problemdiskussion Genom att organisationer riktar fokus mot hälsofrämjande åtgärder kan hälsan hos medarbetarna förbättras.