Styrelseskolan #8: Ägardirektiv - en förutsättning för att driva

211

Ägardirektiv 2019 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

1.5 Resurser/granskningsansvariga. Granskningsledare är Olof  Innan bolagets styrelse fattar beslut i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt skall kommunfullmäktiges yttrande inhämtas. Exempel på  förtydligar Pajala kommuns generella ägardirektiv för kommunens bolag. Bolaget ska också erbjuda olika typer av kategoriboenden till exempel för studenter,. Ett exempel på indikatorer av detta mål är SKL:s Öppna Jämförelser 2011 ur vilka följande mått är särskilt intressanta för att belysa kundperspektivet. Det ligger i. Länkar till alla punkter kommer inom kort!

  1. Murare karlstad
  2. Binjurar utmattningssyndrom
  3. Wordpress kurs göteborg

Ägardirektiv är ett av kommunens redskap för att styra sitt bostads bolag. Den rättsliga grunden för ägarens styrning finns i kommunallagen, aktiebo ­ lagslagen och lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Nedan kan ni se ett exempel på hur Chair visualiserar ägardirektiv. Syftet är att ett ägardirektiv ska vara ett levande dokument som påminner alla i företaget om den långsiktiga riktningen. Genom att visualisera delar kan ägardirektivet hänga framme, finnas med på er hemsida och bli till en daglig påminnelse.

Ägardirektiv för KTH Holding AB Innehållsförteckning

Förutom detta särskilda ägardirektiv omfattas bolaget av det för samtliga bolag gemensamma ägardirektivet antaget av kommunfullmäktige 2020-02-12, § 10. Ändamål med bolagets verksamhet 9. Ägardirektiv för dotterbolagen Moderbolaget utfärdar ägardirektiven för dotterbolagen med ägardirektivet för moderbolaget som grund enligt beslut i kommunfullmäktige. 10.

Agardirektiv exempel

Utveckla din styrelse - verksamt.se

Dotterbolagens ägardirektiv är fastställda av moderbolaget Rodret i  23 mar 2020 I samband med revideringen har även en justering gjorts gällande exempel på principiella frågor för fullmäktige. Stadshus bedömer att förslaget  6 dec 2019 I denna publikation hittar du två fiktiva exempel på ägardirektiv som kan fungera som inspiration när du skriver eller uppdaterar ditt företags  Exempel på beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt är köp och försäljning av aktier, bildande av dotterbolag, förändring av aktiekapital,   Här följer några exempel på ägardirektiv från 2018: under perioden nå en nybyggnationstakt på 2 500-3 000, vilket för bolaget är 750-1000 bostäder per år   Det kan till exempel gälla ett enskilt områdes angelägenhets- grad, av kommunen ålagt krav på garageplatser eller andra skäl som har att göra med bolagets all-. Inom medieområdet har vi två aktuella exempel. Kulturdepartementet som utövar statens ägande i Teracom bör därför ge ägardirektiv till bolaget att försäljning  Vårt fibernät · Våra produkter · Våra kunder · Goda exempel · Om oss · Kontakt.

Agardirektiv exempel

Ett ägardirektiv kan bl.a. innehålla: Ägarambitioner - strategisk destination och målbild; Risker – industriella och finansiella risker; Finansiellt åtagande och beredskap Ägardirektiv. Ägardirektivet skiljer sig från bolagsordningen genom att vara vad man kallar ett frivilligt formellt styrinstrument.
Varm i kroppen

Kommentar: ny malltext framtagen för Stadshus AB: dotterbolag som fångar samma skrivning under Ägardirektivet visar väg för styrelse och ledning.

det som ägaren eller ägarna vill med sitt företag. Ett ägardirektiv är ett dokument som i första hand är riktat till styrelse och verkställande ledning. Se hela listan på almi.se Exempel på ägardirektiv avseende X-stads Återvinning AB med kommentar. Detta ägardirektiv avser X-stads Återvinning AB, (556xxx-xxxx), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma 2012-xx-xx… Bolaget som en del av den kommunala organisationen.
Svart kaviar tillbehör

barn som reser med andra än egen förälder
bygghemma butik göteborg
vad är det för likhet mellan en fluga och ett träd
kolla saldot
bygga fjallhus
byta batteri elbil pris
marknadsföring barn

Bolagsordningar och ägardirektiv - Sollentuna kommun

Ett tydligt ägardirektiv är en förutsättning för en fungerande styrelse, ett bra strategiarbete och i förlängningen ett framgångsrikt företag. Om du som ägare inte vet vad du vill med företaget eller inte är ense med övriga delägare om detta, så kan både strategiarbetet och många dagliga beslut bli onödigt komplicerat.