Statstjänstemannautbildning ST

6390

FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 31 2015

I skriften beskriver Statskontoret de sex principerna i den statliga värdegrunden, ger exempel och diskuterar beteende och Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda : grundläggande rättsliga principer Sverige Värdegrundsdelegationen (utgivare) [Ny utg.] Stockholm : Värdegrundsdelegationen, Regeringskansliet 2013 Svenska 30 s. Bok Att arbeta statligt innebär att vi utför verksamhet som tillämpar de lagar och förordningar som den svenska regeringen och riksdagen beslutat om. Värdegrund för alla statsanställda Det finns en gemensam värdegrund för hela den statliga sektorn som utgår ifrån lagar och förordningar. Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för en god förvaltning Den här skriften ger dig som statsanställd kunskaper om den statliga värdegrunden. Skriften kan användas för diskussioner och övningar om grunderna för vad som är en god förvaltning.

  1. Bup hisingen 1177
  2. Difference cream
  3. Isk utdelning utlandska aktier
  4. Advokater i norrköping
  5. Montera dragkrok transportstyrelsen
  6. Naturgrus uppsala

Legalitet - den offentliga makten utövas under lagarna. Objektivitet - allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet ska iakttas. Fri åsiktsbildning - den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning. Respekt för lika värde, frihet och värdighet - den offentliga Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för en god förvaltning.

Utbildning för oss som jobbar statligt: Ny på jobbet: HR

Skriften kan användas för diskussioner och övningar om grunderna för vad som är en god förvaltning. Den vänder sig till alla statsanställda, men texten kan även vara relevant Värdegrunden för de statsanställda. Kompetensrådet för utveckling i staten arbetar med att implementera den gemensamma värdegrunden för de statsanställda som bygger på sex principer och syftar till en god förvaltningskultur. Uppdraget går under namnet Offentligt etos och genomfördes 2010-2012.

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Värdegrund - Högskolan i Borås

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Krus (utgivare) Alternativt namn: Kompetensrådet för utveckling i staten Alternativt namn: Sverige. Kompetensrådet för utveckling i staten [Ny utg.] Stockholm : Krus, 2012 Svenska 29 s. Bok Den gemensamma värdegrunden för statsanställda sammanfattas i följande grundläggande principer: Demokrati: I staten är demokrati den överordnade principen och utgångspunkten för allt arbete och all maktutövning. Den gemensamma värdegrunden för statsanställda är den bas som vår anställning som statsanställd bygger på. Den är arbetad fram inifrån organisationen och ska fungera som stöd i arbetet med att utveckla en god förvaltningsstruktur.

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Legalitet: Den offentliga makten utövas under lagarna. Värdegrundsdokument Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda gäller för alla statsanställ-da i Sverige, och därmed även för alla anställda vid Handelshögskolan. Då akademin har vissa egenska-per som skiljer sig från annan statlig verksamhet finns dock behov av förtydliganden i dessa avseenden. någon större kännedom om den gemensamma värdegrunden för de statsanställda som medarbetare inom organisationen ska utgå från i sitt dagliga arbete.
2021 uefa champions league final

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda – grundläggande rättsliga principer Däremot kom utredningens förslag om en särskild lag om offentlig förvaltning inte att genomföras. Myndigheten KRUS, Kompetensrådet för utveckling i staten bildades 2009 och fick leva t o m 2012. För det andra har forskare liksom alla andra yrkeskategorier att följa nationella och lokala regler, anvisningar och normer för uppträdandet på arbetsplatsen. Forskare vid svenska statliga universitet och högskolor ska sålunda efterfölja den gemensamma värdegrunden för de statsanställda.

Det vi gör måste ha stöd i lag och vi känner till och följer de lagar som gäller för … Värdegrunden för de statsanställda. Kompetensrådet för utveckling i staten arbetar med att implementera den gemensamma värdegrunden för de statsanställda som bygger på sex principer och syftar till en god förvaltningskultur. Uppdraget går under … I skriften Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda görs en sammanfattande beskrivning av de rättsregler som uttrycker grund-läggande krav på de som är verksamma inom den statliga förvaltning-en. behov av insatser för att främja en god förvaltningskultur inom akademin.
Ursprungscertifikat handelskammaren

leksakshast som kan ga
bygga fjallhus
transportstyrelsen skatt registreringsnummer
bagare konditor lön
rörläggare utbildning stockholm
inbordes testamente mellan makar med sarkullbarn

Verksamhetsstrategi - Sveriges geologiska undersökning

Physiology and Pharmacology Teaching and conducting internationally acclaimed, high Den gemensamma värdegrunden för statsanställda sammanfattas i sex principer: Demokrati – all offentlig makt utgår från folket. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag och genomför de beslut som riksdagen och regeringen fattar. Svar på fråga 2018/19:349 av Per-Arne Håkansson (S) Utbildning för statsanställda för att stärka antikorruptionsarbetet. Per-Arne Håkansson har frågat hur jag avser att gå vidare utifrån riksdagens tillkännagivande för att stärka statligt anställda företrädare i arbetet kring antikorruption. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda (pdf 437 kB) Denna skrift är en uppdatering av "Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda" som Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) första gången publicerade i november 2009. Skriften sammanfattar de grundläggande rättsliga principerna för statsförvaltningen.