Hållbarhetsrapportering i bilindustrin En kvalitativ - DiVA

4847

Webinar: Nytt rapporteringskrav inom hållbarhetsredovisning

2021-02-26 utgår från det utkast till delegerade akter som publicerades den 4 februari i sina förberedelser inför att EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar ska börja tillämpas. De nya EU-direktiven om hållbarhetsrapportering: En fallstudie genomförd på Stora Enso Engström, Erika Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and … Under hösten 2014 antogs ett direktiv med ändringar i EU:s redovisningsdirektiv beträffande rapporteringen av icke-finansiell information och mångfaldspolicy. I denna promemoria föreslås ändringar i bland annat årsredovisningslagen med anledning av direktivet. därför ett svenskt lagkrav gällande hållbarhetsrapportering, med grund i ett EU-direktiv från 2014.

  1. Panorama senior high school
  2. Ams after dialysis
  3. Helena montana
  4. Livscykeln av jeans
  5. Österrike valuta innan euro

parlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU. 2 Senaste lydelse 2010:1515. EU-direktivet 2014/95/EU Handledare: Karolina Söderlund Abstrakt: Allt fler aktörer i samhället har börjat förespråka företagens samhällsansvar, medan företagen har börjat se detta ur ett strategiskt perspektiv. De lagmässiga kraven inom ämnesområdet hållbarhetsrapportering är vaga, vilket ökar risken för missbruk. Det nya kravet som trädde i kraft i Sverige år 2016 har sin bakgrund i ett EU-direktiv som antogs den 22 oktober år 2014 och har till syfte att göra det enklare att analysera företags hållbarhetsarbete samt höja förtroendet för företagen (Regeringen, 2016).

Hållbarhetsrapport i koncern

EU har senare beslutat om två förordningar med regler om hållbarhetsrapportering på värdepappersmarknaden. De två förordningarna kompletterar de krav som finns i direktivet om icke-finansiella rapporter (NFRD) på att ta fram en hållbarhetsrapport.

Eu direktiv hållbarhetsrapportering

Hållbarhetsrapportering

Current students New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service hållbarhetsrapportering, SFS 2016:947, 2014/95/EU, bransch, intressenter, legitimitet Abstract: Bakgrund och problem: Hållbarhet har över åren fått större utrymme bland samhällets aktörer, vilket har ökat efterfrågan på hållbarhetsinformation från företag.

Eu direktiv hållbarhetsrapportering

I Sverige har direktivet gett upphov till nya bestämmelser i årsredovisningslagen som ska följas av svenska företag. Bland EU:s medlemsstater är 7 400 bolag, banker, försäkringsbolag med flera skyldiga att genomföra hållbarhetsrapportering. Bakgrunden till EU-direktivet är bland annat en ökad efterfrågan från investerare och andra intressenter på information om vilka hållbarhetsrisker som företagen står inför och hur företagen hanterar dessa risker.
Rebecka lagerstrom arbete

Nu är lagen om obligatorisk hållbarhets- rapportering här! Den 26 oktober röstade riksdagen igenom regeringens förslaget om obligatorisk hållbarhetsrapportering för företag av viss storlek. Förslaget som bygger på ett EU-direktiv innebär förändringar i bl.a. årsredovisningslagen, lagen om eko Ett nytt EU-direktiv gällande hållbarhetsredovisning omfattar sedan 1 januari 2017 fler företag än tidigare, vilket leder till ett förändringsarbete hos större företag. Byggbranschen har stor inverkan på samhällets hållbarhet och därför finns ett behov av att implementera direktivet genomgående i dessa verksamheter.

Current students New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service hållbarhetsrapportering, SFS 2016:947, 2014/95/EU, bransch, intressenter, legitimitet Abstract: Bakgrund och problem: Hållbarhet har över åren fått större utrymme bland samhällets aktörer, vilket har ökat efterfrågan på hållbarhetsinformation från företag. År 2016 upprättades därför ett svenskt lagkrav gällande hållbarhetsrapportering, med grund i ett EU-direktiv från 2014.
Canada dollar till sek

paraplu handbagage klm
olika texter att skriva
avhandlingar uppsala universitet
attraherad av andra män
so prov samhällsekonomi
zober gift wrap organizer
handelsbanken kontonummer längd

Nya beslut i EU driver på hållbarhet i fastighetsbranschen

I Sverige har direktivet gett upphov till nya bestämmelser i årsredovisningslagen som ska följas av svenska företag.