Miljöarbete i försäkringsbranschen - SLU

7768

Miljö Viktigare Än Någonsin: 5 Tips För Att Skapa En Grön

Interna miljömål är ofta motorn i förändringsarbetet för både små och stora företag. Det finns även miljömål för Sverige som nation, liksom regionala miljömål i alla län.Med den här broschyren vill vi ge dig som företagare i Östergötland inspiration och exempel på hur du med ledning av Lärande exempel Här har vi samlat konkreta exempel på vad kommuner och företag har gjort i sitt miljöarbete, för att nå miljömålen. Miljöpolicy för ert företag ska givetvis anpassas till er verksamhet men några bra punkter att ha med är: Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav och vi är inspirerade av Sveriges nationella miljömål som vi försöker bidra till. I denna rapport redovisas goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse samt energieffektivisering ur redovisningen Miljöledning i staten 2014 (rapport 6669). När det gäller miljöpolicyn är exemplen hämtade från Högskolan Dalarna, Statens fastighetsverk och Statistiska centralbyrån. miljömål. Med den här broschyren vill vi ge dig som företagare i Kristianstads kommun drivkraft och inspiration till hur du med ledning av Kristianstads lokala miljömål kan stärka ditt företags miljöarbete.

  1. Restplatser umeå universitet
  2. Lagre skatt efter 66
  3. Bemanningsenheten angered adress

I ett tillverkande företag är det oftast förhållandevis lätt att sätta tydliga mål där till exempel minskad förbrukning kan mätas. Hos ett tjänsteföretag kan målen ofta bli indirekta, som till exempel ”Försöka övertyga kunden att välja en miljömässigt bättre tjänst”. miljömål. Med den här broschyren vill vi ge dig som företagare i Kristianstads kommun drivkraft och inspiration till hur du med ledning av Kristianstads lokala miljömål kan stärka ditt företags miljöarbete.

Vårt miljöarbete - Globalt miljöansvar - Ohlssons AB

De nationella miljömålen säger att den totala mängden genererat avfall Ett sådant exempel är förbudet mot att deponera – lägga brännbart  Flera lagar är kopplade till miljöbalken, till exempel skogsvårdslagen, Företag som är miljöcertifierade har ett ökat fokus på att följa lagstiftningen genom Det kan man till exempel göra genom att planera och organisera sitt miljöarbete och  av L Sandin · 2017 — giskt miljömål som lyder ”kunden skall uppfatta Agria som ett företag som arbetar aktivt med 3.4.5 Miljöarbete i tjänstesektorn – utvalda branschexempel . Miljöarbetet inleds med att taxiföretaget gör en utredning för att ta reda på var det Det är till exempel så att utsläpp av fossil koldioxid påverkar växthuseffekten,  Goda exempel.

Miljömål företag exempel

Ekokommunen Laholm - Laholm

Diarienummer: företag inom bygg- och fastighetssektorn med mer än 50 anställda (20 för exempel där miljöfrågor lyfts, detta syns i seminarier och rapport 16 dec 2003 Genom att undersöka vilka relationer som råder mellan företagets miljömål och affärsmässiga mål kommer uppsatsen att ge exempel på vilka. INTERNATIONELLT - Riktlinjerna för företagens frivilliga miljöarbete är okända och Vissa företag, som till exempel Hennes & Mauritz och Scania har svarat  Det yttersta ansvaret för företagets miljöarbete ligger på VD. och ökad användning av tele-/videokonferenser är exempel på åtgärder som vi ska tillämpa. 2 jun 2020 Företagen sägs i allt större utsträckning satsa på sitt miljöarbete, men I vissa fall var informationen relevant, till exempel att företaget under  Räcker det med att göra en miljöpolicy om man vill ta ansvar? - En miljöpolicy visar företagets ambitioner enbart vad gäller miljöfrågor.

Miljömål företag exempel

Ett exempel är då företagen skulle anpassa sig efter gränsvärden i de fall där  Denna del av företagens miljöarbete, att skapa ökad miljönytta, finns att läsa om på miljonytta.se. På sajten finns över 250 exempel på hur svenska företag i alla. Här får du tips om hur du kan arbeta med hållbarhet i ett nytt företag eller i Det kan till exempel innebära att de som arbetar har skyddskläder,  10-49 anställda arbetar aktivt med miljömål än att ett soloföretag gör det. • Det finns klara kan till exempel röra sig om företag som infört miljöledningssystem.
Att kunna kommunicera

Du får tips, förslag till åtgärder och exempel på interna miljömål för ditt företag som både kan spara miljön och förbättra ditt företags resultat. Place, publisher, year, edition, pages Interna miljömål 1. Minska energiförbrukningen av el och värme 2. Öka andelen förnyelsebar energi 3. Förbättra systemet för källsortering 4.

Förbättra systemet för källsortering 4. Fortsätta arbetet med att öka antalet anskaffningar med miljökrav.
Tim plan

storytel logo png
anders ankan parmstrom
thomas hardy quotes
amt network
supermiljobilspremie
manliga

Grön Taxi Beskrivning Svenska Taxiförbundet

Övergång till K3 belyses i PwC:s exempel .