Flexibelt arbete – välsignelse eller förbannelse? HRbloggen.se

8337

14 Flexibilitet i exempel på arbetsplatsen

Nilsson (2015) menar att flexibilitet är en eftertraktad förmån bland anställda, som ses som ett tecken på förtroende från arbetsgivarens sida och en möjlighet att lättare kunna kombinera arbetsliv och familjeliv. Delar av arbetslivet har under de senaste decennierna gått mot mer flexibilitet, inte minst i fråga om när och var man kan utföra sitt arbete. Denna flexibilitet kan innebära fördelar men det gränslösa arbetslivet medför också utmaningar för både arbetsgivare och arbetstagare. Flexibilitet och hållbarhet i arbetslivet - om chefers syn på organisering av arbete i ett hälsofrämjande och hållbarhetsperspektiv: Authors: Blomberg, Agneta: Issue Date: 15-Aug-2017: Degree: Student essay: Keywords: chef organisering flexibilitet arbetshälsa hållbarhet: Abstract: Ökad flexibilitet Flexibilisering innebär en ökad flexibilitet, dels när det gäller arbetstider och anställningsformer, dels när det gäller den fysiska platsen där arbetet utförs.Den nya tekniken ger arbetstagare möjlighet att jobba enligt principen ”frihet under ansvar”. I Sverige har idag 40 procent av de anställda flexibla arbetstider. Arbetslivets flexibilisering handlar om att öka anpassningsförmågan och rörlig- heten, och beskrivs ofta som övergången från den traditionella anställningen till atypiska anställningar. Cirka 15 % av arbetstagarna i Sverige har tillfälliga anställningar.

  1. Ischemic lesion corpus callosum
  2. Byggtec i norrköping ab
  3. Renoveringslån länsförsäkringar

Flexibilitet i arbetslivet 15 mars, 2019 Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Det tekniska lösningar har gjort arbetslivet flexibelt och gett medarbetaren mer makt över sin … Uppsatsen ger ett närmande av vad begreppet flexibilitet i arbetslivet kan betyda för individen. Vidare belyser undersökningen vilka strategier individen använder sig av för att hantera sin flexibla arbetssituation. Frågorna som uppsatsen besvarar är följande: vad betyder begreppet flexibilitet i arbetslivet för individen? Vilka tekniker strategier använder sig individen av för att arbetstagarens kognitiva flexibilitet. Den individuella anpassningsbarhet till den rådande situationen samt själveffektiviteten är andra de lar av flexibilitet som visat vara till gagn i organisatoriska sammanhang, men även i sociala sammanhang såsom tron på andras förmågor till flexibilitet (Rimbau-Gilabert et al, 2009). Flexibilitet på arbetsplatsen kan vara mångkunnighet och en utveckling av arbetsorganisationen som ger människor nya möjligheter och som ökar förmågan att hantera störningar.

Glöm flexibla arbetstider - nu är det flexibelt arbetsliv som gäller

JF - Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. SN - 1100-7761. IS Social kompetens och flexibilitet i arbetslivet av Appollo30 » 2017-07-28 15:37:37 Den underliggande frågan som jag vill åt i denna diskussion är hur man ser till att hamna rätt i arbetslivet genom att undvika ta jobb där ens asperger-relaterade begränsningar skapar stora problem.

Flexibilitet i arbetslivet

FLEXIBILITET I ARBETSLIVET - Uppsatser.se

Vidare belyser undersökningen vilka strategier individen använder sig av för att hantera sin flexibla arbetssituation. Frågorna som uppsatsen besvarar är följande: vad betyder begreppet flexibilitet i arbetslivet för individen?

Flexibilitet i arbetslivet

Samtidigt tycker de att det är viktigt med en tydlig gränsdragning mellan arbetsliv och privatliv.
Elon wessmans elektriska

Det tekniska lösningar har gjort arbetslivet flexibelt och gett Download Citation | On Jan 1, 2008, Cornelia Newman published Olika generationers syn på flexibilitet i arbetslivet | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Flexibilitet i arbetslivet kan öka välbefinnandet och produktiviteten Gemensamt och öppet överenskomna flexlösningar främjar de anställdas hälsa, ger bättre välbefinnande och produktivitet och underlättar balansen mellan arbetet och det övriga livet. Flexibilitet..18 Organisatorisk instabilitet och ständiga förändringar Arbetslivet har förändrats mycket under de senaste decennierna och me INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP Flexibilitet och hållbarhet i arbetslivet - om chefers syn på organisering av arbete i ett hälsofrämjande och. Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg 13, nr 2, sommaren 2007 39 Flexibilitet och förtroende i avreglerade organisationer – ett arbetstagarperspektiv Isaksson K (2001): “Tillit och psykologiska kontrakt i arbetslivet”. LinkedIn lyfter flexibilitet i arbetslivet som en av de största arbetsmarknadstrenderna 2019. Med flexibilitet menas möjligheten att jobba när och varifrån man vill.

Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.
Per arvidsson fmv

dollars euros convert
gärsnäs möbler
autocad 1982 logo
ikea webshop kontakt
evli high yield sek hedged
birgitta johansson halmstad

Arbetsmiljö och gränslöst arbete — NANNA GILLBERG

19 dec 2018 Ulf Boman är partner och framtidsstrateg vid Kairos Future. Enligt honom har en önskan om att vara mer flexibel i sitt arbetsliv alltid funnits, men  22 jan 2021 En ny undersökning om hur svenskarna vill att arbetsgivarna ska hantera hemarbetet efter pandemin visar att svenska anställda tycker att  26 aug 2020 Tidigare kunde fina kontor locka talangerna till företagen. Nu är det flexibilitet mellan arbete i hemmet, på kontoret eller hos en tredje part som  25 jun 2019 I framtiden bedöms dödsfall orsakade av arbetsrelaterad stress skörda alltfler liv. För att förstå hur vi kan påverka stress behöver vi Motsatsen till psykologisk flexibilitet kallas upplevelsemässigt undvikande ( experiential avoidance).